ورود |عضويت چهارشنبه 13 اسفند ماه 1393
عبارت:  جستجو

پرچم پرشکوه ایران
  پایگاه اطلاع رسانی
‏« خداوندا، چه عزتی برای من بالاتر از آنکه بنده تو هستم وچه افتخاری برای من برتر از آنکه تو پروردگار من هستی «امیرالمومنین علی علیه السلام» »‏
 
مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی در جمع رؤسای اداره های تعاون روستایی شهرستان ها و مدیران عامل اتحادیه ها گفت :
خرید 32 هزار تن گندم ، 1800 تن گلرنگ ، 291 تن کلزا، 19000 تن شیر خام ،1400 تن شیر خشک و1600 تن خامه 4500تن پرتقال شمال و 3800 تن سیب سمیرم حاصل همت شبانه روزی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان

مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در جلسه شورای هماهنگی مدیران و رؤسای ستادی و روسای اداره های تعاون روستایی شهرستان ها و نیز مدیران عامل اتحادیه های استانی و شهرستانی که در محل مرکز آموزش تعاون شهید حنائی نژاد سازمان برگزار شد، در خصوص عملکرد سازمان در بخش بازرگانی طی ماه های اخیر گفت: توسط سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در سال جاری 32 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده
اخبار

RSS
 
26/11/93  --  مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی در جمع رؤسای اداره های تعاون روستایی شهرستان ها و مدیران عامل اتحادیه ها گفت :
خرید 32 هزار تن گندم ، 1800 تن گلرنگ ، 291 تن کلزا، 19000 تن شیر خام ،1400 تن شیر خشک و1600 تن خامه 4500تن پرتقال شمال و 3800 تن سیب سمیرم حاصل همت شبانه روزی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان

مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در جلسه شورای هماهنگی مدیران و رؤسای ستادی و روسای اداره های تعاون روستایی شهرستان ها و نیز مدیران عامل اتحادیه های استانی و شهرستانی که در محل مرکز آموزش تعاون شهید حنائی نژاد سازمان برگزار شد، در خصوص عملکرد سازمان در بخش بازرگانی طی ماه های اخیر گفت: توسط سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در سال جاری 32 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده
11/11/93  --  جلسه هم اندیشی مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با مسئولین اداره و شبکه تشکل های شهرستان برخوار


جلسه هم اندیشی مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی سرپرست سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، با رئیس و کارکنان اداره تعاون روستایی، شبکه تعاونی ها و تشکل¬های شهرستان برخوار برگزار گردید.
08/11/93  --  جلسه هماهنگی فیمابین مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان اصفهان برگزار شد


جهت هماهنگی بیشتر برنامه های مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، جلسه¬ای با حضور سرپرست و معاونین سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، مدیر ترویج و کارشناسان مربوطه برقرار و در مورد ایجاد تعامل بیشتر و استفاده از ظرفیت های مدیریت ترویج و سازمان جهت معرفی برنامه ها، تصمیماتی اتخاذ گردید.
04/11/93  --  فراخوان خرید سیب درختی


فراخوان سازمان تعاون روستائی استان اصفهان بر اساس ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی ودستورالعمل شماره 17062/110/204 مورخ 10/9/93 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در نظر دارد نسبت به تأمین سیب درختی (زرد و قرمز) به میزان 3000تن جهت تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 1393 از طریق تولیدکنندگان توانمند که دارای امکانات سردخانه ای و سرمایه ای کافی هستند. با نازل ترین قیمت اقدام نماید. لذا فروشندگان واجد شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 09/11/93 به معاونت بازرگانی سازمان تعاون روستائی استان اصفهان به آدرس: دروازه شیراز خیابان هزارجریب جنب سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان روبروی دبیرستان البرز مراجعه و قیمت های پیشنهادی خود را کتباً تحویل نمایند.
02/11/93  --  بررسی مشکلات شرکت سهامی زراعی نیوان سوق و تعاونی های تولید گلشن و کوچری گلپایگان توسط مسئولین


جلسه ای با حضور آقایان میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، مهندس علیزاده مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی، مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی سرپرست سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، مهندس جمالی معاون خدمات فنی و اجرایی، مهندس جعفری کارشناس نظام های بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان، عباسپور نماینده سازمان امور اراضی کشور، آزرمی نماینده معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی آخوندی معاون مدیریت امور ارضی استان، عشاقی نماینده آب و خاک استان، غیور معاون فرماندار گلپایگان، گل محمدی مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان، و همچنین مدیر عامل و هیئت مدیره و تعدادی از اعضای شرکت مزبور در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی گلپایگان جهت بررسی مشکلات چندین ساله شرکت های فوق بر گزار و تصمیماتی برای برون رفت از وضعیت کنونی اتخاذ گردید.
30/10/93  --  بازدید مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری و مسئولین سازمان تعاون روستایی استان اصفهان از شرکت تعاونی تولید روستایی ارگ رودشت


مهندس علیزاده مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی به همراه مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی سرپرست، مهندس جمالی معاون و مهندس جعفری مسئول نظام بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، از زمین های تحت پوشش شرکت تعاونی تولید روستایی ارگ رودشت بخش جلگه شهرستان اصفهان بازدید بعمل آوردند و ضمن تشکر و قدردانی از مدیر عامل، هیئت مدیره و دست اندرکاران شرکت مذکور که فعالیت های شایانی را انجام داده اند، رهنمودهایی را جهت بهبود فعالیت ها، ارائه نمودند.
29/10/93  --  مجمع عمومی عادی اتحادیه تعاونی های تولید روستایی استان اصفهان برگزار شد


جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه تعاونی های تولید روستایی استان اصفهان با حضور مهندس علیزاده مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی، مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی سرپرست سازمان تعاون روستایی استان، مهندس جمالی معاون و مهندس جعفری مسئول نظام بهره برداری استان و با شرکت مدیران عامل اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید شهرستان های استان برگزار گردید.
25/10/93  --  تشکیل شورای عمومی شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی (شورای ماده 17)استان اصفهان


شورای عمومی شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی استان اصفهان به دعوت مهندس عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی سرپرست سازمان تعاون روستایی استان اصفهان (دبیر شورا) و با حضور مهندس علیزاده مدیر کل دفتر نظام بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی و مهندس قاسمی برسیانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس شورا، مدیران عامل شرکت های سهامی زراعی نیوان نار و نیوان سوق گلپایگان، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های تولید روستایی استان اصفهان و سایر اعضاء در دفتر مدیر سازمان جهاد کشاورزی با دستور کار تعیین شده که توسط مهندس طیاری سهرفیروزانی تشریح شد، برگزار گردید.
24/10/93  --  بررسی مسائل و مشکلات اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی شهرستان شهرضا


در جلسه ای که با حضور مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، معاونین و رؤسای اداره های ستادی، رییس و کارکنان اداره تعاون روستایی، مدیران عامل و روسای هیئت مدیره اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی شهرستان شهرضا در محل اداره تعاون روستایی شهرضا تشکیل گردید،
23/10/93  --  تقدیر از مقالات پذیرفته شده سه تن از کارکنان سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در اولین همایش ملی توانمندسازی و کارآفرینی روستایی ایران


اولین همایش ملی توانمندسازی و کارافرینی روستایی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سالن همایش های دانشکده مذکور، با حضور مهندس صفایی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی، مسئولین سازمان مرکزی، استاد دکتر طالب و سایراساتید دانشکده علوم اجتماعی و همچنین مدیران سازمان های تعاون روستایی استان ها برگزار شد.
22/10/93  --  برگزاری مراسم تجلیل و معارفه رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان نائین


در جلسه ای که در محل اداره تعاون روستایی شهرستان نائین و با حضور مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان و معاون سازمان، فرماندار، بخشدار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، ارکان اتحادیه و شرکت های تعاون روستایی، کشاورزی و نظام صنفی برگزار گردید، آقای اردوان نادری دره شوئی به عنوان رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان نائین معرفی و از خدمات آقای اردشیر بختیار رئیس قبلی اداره قدردانی شد.
1 2 3 4 5
 

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 2
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 2

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 270165
Visitors بازديد هاي امروز: 93
Visitors بازديد هاي ديروز: 132
آیا مطالب پرتال پاسخگوی خواسته شما میباشد؟

 

  ارسال  
Copyright (c) 1393/12/13 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا