ورود |عضويت پنج شنبه 28 تیر ماه 1403

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

اساسنامه

 

شرکتهای تعاونی کشاورزی 


 

 

فصل اول-كليات

 

ماده(1)

            نام شركت:

شركت تعاوني كشاورزي               است كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده ميشود.

ماده(2)

            مركز اصلي شركت دهستان                بخش                                  شهرستان   

ميباشدو با تصويب هيئت مديره ميتوان شعب شركت را در ساير نقاط حوزه عمل شركت تاسيس نمود و يا محل شعب تاسيس شده را در همان حورزه تغيير داد.

ماده(3)  

            مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است.

ماده(4)

            حوزه عمليات شركت                          شهرستان                              است.      

   

 

فصل دوم-موضوع و حدود و عمليات

 

 

ماده(5)

            موضوع و حدود عمليات شركت عبارتست از بالابردن سطح زندگي اعضاء توليد محصولات زراعي و دامي با رعايت اهداف توسعه كشاورزي و موازين تعاوني از طريق بهره برداري جمعي و مشترك اراضي ملكي و يا استيجاري با انجام عمليات زير:

 

1-انجام عمليات زير بنائي كشاورزي اعم از تسطيح اراضي و قطعه بندي هاي فني،اقتصادي،اراضي در اختيار شركت و احداث راههاي  ارتباطي مورد لزوم.

2-حفر چاه عميق ونيمه عميق در زمين متعلق به شركت و اعضاء شركت به منظور تامين آب كشاورزي و غير كشاورزي با رعايت قانون ((ملي شدن منابع آب)) نگهداري و بهره برداري چاه و قنوات و ساير تاسيسات آبرساني.

3-تهيه وتدارك و يا توليد مواد و وسايل مورد احتياج حرفه اي اعضاء از قبيل ماشين آلات و ابزار و ادوات كشاورزي و دامي ووسايل حمل ونقل جمعي اعضاء و محصولات توليدي شركت.


 

 

4- انجام عمليات جمع آوري ،نگهداري،تبديل،طبقه بندي،بسته بندي،حمل و نقل،بازاريابي و فروش محصولات كشاورزي و دامي اعضاء.

5-ايجاد واحدهاي كشاورزي اعم از واحدهاي زراعي وباغي،دامداري،دامپروري،پرورش آبزيان،كرم ابريشم،زنبور عسل و...وتاسيسات بهداشتي،بهداري،آموزشي،انبارو دفتر كار و كلينيكهاي لازم و تاسيسات مورد نياز و مرتبط با فعاليت شركت جهت بهره برداري مشترك اعضاء.

6-انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه اي اعضاء با توجه به نوع و رشته فعاليت شركت.

7-ايجاد كارخانجات انواع صنايع تبديلي كشاورزي اعم از زراعي و دامي و تاسيسات و تجهيزات بسته بندي،درجه بندي،نگهداري،انبارهاي سرد و چند منظوره و سردخانه جهت نگهداري محصولات كشاورزي با رعايت موازين فني و قانوني و ايجاد مراكز تعميرگاهي ماشين آلات كشاورزي و تجهيزات فني مرتبط با موضوع فعاليت شركت.

8-انجام هر گونه معاملات مجاز جهت تامين نيازهاي شركت با رعايت موضوع عمليات پيش بيني شده در اساسنامه مانند تهيه بذور مختلف،نهال،نشاء،كودهاي حيواني و شيميائي،سموم دفع آفات نباتي و حيواني و همچنين تهيه خوراك دام و طيور ،كرم ابريشم،زنبور عسل،ماهي و آبزيان و انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف شركت.

9-شركت مي تواند با توجه به نوع فعاليت و در صورت وجود توليدات با رعايت مقررات كسب و مجوزهاي لازم از سازمان مركزي تعاون روستائي و ساير مراجع ذيربط اقدام به صدور آنها به خارج از كشور و يا نيازمنديهاي شركت و اعضاء را از خارج تأمين نمايد همچنين با برگزاري نمايشگاه و يا شركت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي ايجاد دفاتر نمايندگي و شعب در داخل و يا خارج از كشور ،بازاريابي و توليدات خود را عرضه نمايد.

10- شرکت مکلف  است  در جهت ارتقاء مهارتهای  فنی و شغلی  و آشنائی با شیوه های نوین زراعی  و دامی اعضاء خود با دستگاهها و موسسات  ذیربط  همکاری نموده و موجبات شرکت اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل ، بازرس یا بازرسان و دیگر اعضاء در دوره های آموزشی  و تخصصی  مربوط فراهم  نماید .

11- تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء و تامین منابع مالی تکمیلی از طریق  استقراض و تحصیل اعتبار و قرض الحسنه و استفاده  از تسهیلات  بانکی  وفق  عقود  معینه .

12- شرکت می تواند  با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت  اتحادیه  شرکتهای تعاونی کشاورزی ذیربط  درآید  و یا در سایر انواع شرکتهای  تعاونی کشاورزی مشارکت نمایند.

13- شرکت  می تواند نمایندگی شرکتها  و اتحادیه های تعاونی  و بانک کشاورزی ،  سازمان و موسسات و شرکتهای دولتی  را برای عملیات و خدماتی  که مورد نیاز  آنها و یا  شرکت تعاونی  باشد  بپذیرد  یا برای  انجام مقاصد شرکت  نمایندگی بدهد . 

14- در صورت بروز اختلاف  بین شرکت  و سایر شرکتها  و اتحادیه های  تعاونی  در صورت  قبول  طرف شرکت  می تواند  اختلاف مذکور را به داوری سازمان تعاون روستائی شهرستان  حوزه عمل خود ارجاء کند در این صورت نظریه  سازمان تعاون روستائی  شهرستان  برای طرفین  قطعی است .

15- شرکت می تواند  سهام سازمان  مرکزی تعاونی روستائی ایران ، بانک کشاورزی ، سازمان تعاونی مصرف  شهر و روستا را  خریداری و در سایر شرکتهای تعاونی  تولید  کشاورزی و روستائی  با موافقت  سازمان مرکزی  تعاون روستائی  ایران سرمایه گذاری  نماید .

تبصره  1

            شرکت می تواند  هدایای اشخاص  حقیقی و حقوقی را قبول  کند .

تبصره  2

            به استثنای  عملیات اعتباری  که مخصوص  اعضاء است ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه  معاملات شرکت  که به تصویب  مجمع عمومی  عادی شرکت  می رسد  تعیین خواهد شد.

 

 

فصل سوم شرايط عضويت

 

 

ماده )6 (

عضويت در شركت  با  تصويب  هيأت مديره براي تمام  اشخاصي كه محل   فعاليت يا سكونت   آنان در حوزه عمل شركت  باشد و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته و داراي شرايط زير باشند آزاد است :

1-                اشتغال در رشته هاي كشاورزي در حوزه عمل شركت .

2-                تسليم درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني .

3-                پرداخت حداقل بهاي يك سهم .

4-                عدم عضويت درتعاوني ديگريا موضوع عمليات مشابه .

تبصره

 هيئت مؤسس موظف به مراعات شرايط اين ماده مي باشد و بعد از تشكيل شركت ، هيئت مديره در مورد متقاضيان جديد عضويت در شركت به   تشخيص خود تقاضاي عضويت  كساني را كه واجد شرايط مذكور نيستند  رد خواهد كرد .

ماده)7(

 خروج هر عضو از شركت اختياري است .

ماده )8 (

 در صورت تحقق يكي از موارد زير عضو شركت بر اساس صورتجلسه هيئت مديره اخراج  مي گردد و مراتب به نحو مقتضي به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسيد .

1-                از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شركت .

2-                مباردت به اعمالي كه موجب زيان مادي يا معنوي شركت گردد .

3-                مبادرت به رقابت با موضوع فعاليت شركت .

4-                عدم رعايت مقررات اساسنامه و عدم ايفاي  تعهدات قانوني .

 

ماده )9(

كسي كه تقاضاي عضويت او از طرف هيئت مديره رد شده باشد حق دارد اعتراض خود را به يكي از بازرسان شركت و در غياب بازرسان به سازمان تعاون روستائي شهرستان تسليم كند و هر يك از مقامات مذكور موظف است در نخستين مجمع عمومي عادي كه تشكيل مي شود موضوع را مطرح كند ومعترض مي تواند بدون حق رأي در مجمع مذكور شركت نمايد  و رأي مجمع در اين باره قطعي است .

 

ماده )10(

 هر گاه  رابطه عضوي بعلت استعفاء ترك عضويت ، اخراج و يا فوت با شركت قطع شود بهاي سهم يا سهام او پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان ( مربوط به سالي كه عضو مزبور در آن سال رابطه عضويت را از دست داده است ) در مجمع عمومي حداكثر ظرف يكسال از تاريخ قطع رابطه عضويت به ترتيب زير پرداخت خواهد شد :

چنانچه شركت زيان نكرده يا مبلغ  زيان كمتر از رقم   ذخيره قانوني غير قابل تقسيم باشد معادل   ارزش اسمي سهام بازپرداخت مي شود و در صورتيكه در حسابهاي شركت مبالغي بعنوان زيان بدون بدون داشتن ذخيره قانوني غير قابل تقسيم وجود داشته باشد و يا ارقام زيان از مبلغ  ذخيره قانوني غير قابل تقسيم زيادتر باشد در صورت اول به ميزان مبلغي از زيان كه به تناسب كل ســــرمايه به سهم مربوط تعلق مي گيرد و در صــورت دوم   به نسبت  ما به التفاوت ارقام مذكور به كل سرمايه  از ارزش اسمي سهام كسر و بقيه به عضو يا وارث قانوني او پرداخت خواهد شد .

تبصره 1

در صورت فوت عضو ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند متعلق به تعاوني شناخته شده و در صورت  تعدد بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازد اما اگر كتباً اعلام كنند كه مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجد شرايط نباشند وفق مقررات اين اساسنامه مطالبات عضو متوفي اعم از مبلغ سهام  يا مطالبات ديگر به ورثه او پرداخت مي گردد و چنانچه عضو متوفي بدهكاري به شركت داشته باشد مطالبات و بدهي وي تهاتر خواهد شد .

تبصره 2

اگر تعداد ورثه بيش از طرفيت تعاوني باشد يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني توافق ساير وراث عضو تعاوني شناخته مي شوند .

تبصره 3

 هيئت مديره موظف است فهرست سهام و مطالبات اعضائي را كه تقاضاي بازپرداخت آن شده به اولين مجمع عمومي عادي سالانه شركت كه براي رسيدگي به ترازنامه سال مالي قبل تشكيل مي شود گزارش نمايد .

تبصره 4

 در صورتيكه ظرف يكسال از تاريخ قطع رابطه عضويت تراز نامه و حساب سود و زيان شركت كه آن سال به تصويب مجمع عمومي نرسد هيئت مديره از روي ترازنامه و حساب سود وزيان شركت كه به مسئوليت خود تنظيم مي نمايد نسبت به بازپرداخت ارزش اسمي سهام مزبوراقدام خواهد كرد .

تبصره 5

 بهاي سهم و مطالبات كساني كه به شركت بدهكارند پس از وضع بدهي انها قابل پرداخت خواهد بود .


 

ماده (11)

 هر گاه شركت به موسسات و شركتهاي دولتي و بانكها بدهكار باشد چنانچه سرمايه شركت نسبت به زمان ايجاد بدهي كاهش يابد شركت بايد بلافاصله ميزان تقليل سرمايه را به  دستگاههاي مزبور اطلاع دهد .

ماده (12)

مطالبات شركت از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است .

ماده (13)

 شركت مخير است طلب خود را از عضو پس از اخطار كتبي و عدم وصول از هريك از مطالبات وي از شركت (از محل مازاد برگشتي ، سهام ، سود سهام و ساير مطالبات عضو از شركت ) برداشت كند و هر گاه مبالغ مذكور تكافوي مطالبات شركت رانكند براي وصول مازدا طلب خود به بدهكار مراجعه  خواهد شد .

 

فصل چهارم سرمايه

 

ماده( 14)

سرمايه اوليه شركت مبلغ                            ريال است كه به سهم 100000 ريال تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است .

تبصره

 مالكيت سهام وقتي محقق است كه در دفاتر شركت به نام صاحب سهم ثبت و رسيد مبني بر تعداد و مبلغ سهام به امضاء صاحبان امضاء مجاز شركت صادر و در دست صاحب سهم باشد .

ماده (15)

 سهام شركت با نام و غير قابل تقسيم است و اعضاء شركت مي توانند با تصويب هيئت مديره سهام خود را به سايراعضاء  يا افراد واجد شرايط متقاضي عضويت منتقل كنند ودر اين صورت نقل و انتقال در دفتر شركت ثبت مي شود .

ماده (16)

      هيچ عضوي نمي تواند بيش از يك هفتم مجموع سرمايه شركت را داشته باشد .


 

ماده( 17)

 سرمايه شركت را مي توان با فروش سهام به اعضاء شركت و يا قبول اعضاء جديد افزايش داد و يا بازپرداخت بهاي سهام اعضاء سرمايه شركت را كاهش داد .

ماده (18)

 ثبت تغيرات سرمايه شركت در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصويب هيئت مديره شركت و تائيد سازمان تعاون روستائي بلامانع است .

ماده( 19 )

كسي كه ازعضويت شركت استعفاء كرده و سهام به او بازپرداخت شده است در صورت تقاضاي مجدد عضويت ، قبول از عضويت او علاوه بر شرايط مقرر در اين اساسنامه مشروط  به خريد لااقل تعداد سهامي است كه قبلاً در شركت داشته است مگر اينكه وسعت  خدمات شركت و يا ميزان فعاليت هاي عضو تقليل يافته يا هيئت مديره شركت بنا به  مقتضيات  و شرايط و دلايل موجه تعداد سهام كمتري را تعيين نمايد .

ماده (20)

 سود سالانه شركت معادل را حداكثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتي از درآمد ويژه پرداخت خواهد گرديد و در صورت عدم تكافو يا در جريان نبودن اوراق قرضه مذكور ، سود سالانه سهام معادل سپرده بلند مدت بانكها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ويژه تكافوي پرداخت سود  سهام به  اعضاء  را ننمايد بر اساس پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي سود سهام  تعيين و پرداخت خواهد گرديد .

در آئین نامه  های  شرکت ، انوع خدمات  ، معاملات و عملیات اعتباری شرکت با هریک از اعضاء متناسب با میزان سهام  فعالیت های کشاورزی عضو  معین می شود .

ماده (21)

 در آئين نامه  هاي شركت ، انواع خدمات، معاملات و عمليات اعتباري شركت با هر يك از اعضاء متناسب با ميزان سهام و فعاليت هاي كشاورزي عضو معين مي شود .

ماده(22)

 مسئوليت اعضاء محدود به ميزان سهام خريداري و تعهدي آنهاست .


 

فصل پنجم اركان شركت

 

ماده( 23)

 اركان شركت عبارتست از مجمع عمومي ، هيئت مديره و بازرسان .

الف مجمع عمومي ؛

ماده( 24)

 مجمع عمومي دو قسم است : عادي و فوق العاده .

الف وظايف مجمع عمومي عادي عبارتست است از :

1-رسيدگي و اتخاذ تصميم در باره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان .

2-انتخاب هيئت مديره و بازرسان و يا تغيير هر يك از آنها .

3-اخذ تصميم در باره گزارشها و پيشنهاد هاي حسابرسان بر اساس نتايج حسابرسي شركت .

4-تعيين خط مشي و برنامه هاي شركت و تصويب بودجه سالانه و تعين ضوابط لازم براي حقوق و دستمزد  و ميزان تضمين  ابواب جمعي مدير عامل و كاركنان شركت بنا به  پيشنهاد هيئت مديره .

5-اخذ تصميم نسب به  ذخائر و پرداخت  سود سهام  و مازادبرگشتي و تقسيم آن .

6-اتخاذ تصميم در باره پيشنهادهاي هيئت مديره در مورد اعتبارات درخواستي و يا سرمايه گذاري شركت  در اتحاديه هاي  تعاوني كشاورزي و موسسات توليدي .

7-تصويب آئين نامه هاي داخلي شركت .

8-تصويب گزارش تغييرات سرمايه در دوره مالي قبل و تعيين مبلغي براي بازپرداخت سهام اعضاء سابق كه در دوره مالي بعد بايد پرداخت شود .

9-اتخاذ تصميم درباره عضويت شركت در اتحاديه تعاوني و ميزان  سهام  يا حق عضويت سالانه  پرداختي به اتحاديه .

10-اتخاذ تصميم درباره شكايت عضوي كه اخراج  شده و يا كسي كه درخواست عضويت  و يا انتقال سهام او از طرف هيئت مديره پذيرفته نشده است يا ارجاع امر به  هيئتي مركب از پنج نفر از اعضاء  مجمع عمومي ، تصميم متخذه از طرف مجمع عمومي و يا هيئت پنج نفره در اين مورد قطعي است .

11-رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ساير مواردي كه به مجمع پيشنهاد مي شود و منتطبق با اساسنامه شركت باشد .


 

ب وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1-      تغيير موارد اساسنامه .

2-      انحلال شركت .

3-      ادغام شركت با شركت يا شركتهاي تعاوني كشاورزي ديگر و يا انتزاع آن .

ماده( 25)

 مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصب به علاوه يك اعضاء شركت و يا وكلاي آنها رسميت پيدا مي كند و در صورت بدست نيامدن حد نصاب مذكور دعوت نوبت دوم با ذكر نتيجه  جلسه قبل و همان دستور جلسه  بايد حداكثر ظرف 15 روز بعمل آيد و تاريخ تشكيل  جلسمه مجمع عمومي نوبت دوم حداقل 15 روز بعد از آگهي تعيين شود و جلسه  دوم با هر تعداد اعضاء شركت كه در جلسه حضور بهم ميرسانند مشروط بر اينكه كمتر از 7 نفر نباشد  رسميت خواهد داشت . در صورت عدم تشكيل جلسه دوم   ،  هر ذيحق مي تواند براي رسيدگي به موضوع يا درخواست انحلال شركت به سازمان تعاون روستائي شهرستان ذيربط مراجعه نمايد .

ماده (26)

 تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي شود .

 

تبصره

 انتخاب اعضاء هيئت مديره و علي البدل و بازرسان با اكثريت نسبي آراء مجمع خواهد بود و در صورت تساوي آراء رأي طرفي قاطع خواهد بود كه رئيس مجمع  به آن طرف رأي داده باشد .

ماده (27)

 مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاء شركت  يا وكلاي انان رسميت  پيدا مي كند و در صورت  عدم حصول اين حد نصاب  حداكثر در ظرف 15 روز دعوت نوبت دوم با ذكر نتيجه جلسه قبل و همان دستور جلسه به عمل خواهد آمد و تاريخ تشكيل جلسه مجمع حداقل 15 روز بعد از آگهي تعيين مي شود . اين جلسه با حضور حداقل نصب  به علاوه يك اعضاء شركت يا وكلاي آنان رسميت پيدا مي كند و در صورت عدم حصول حد نصاب  مزبور مجمع براي بار سوم  با همان ترتيب دعوت مي شود . جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء وكلاي آنان كه نبايد از 7 نفر كمتر باشد  رسميت خواهد يافت .


 

ماده (28)

 تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با رأي لااقل سه چهارم  اعضاء حاضر در جلسه  اتخاذ مي شود .

ماده (29)

ملاك تشخيص تعداد اعضاء حاضر  در جلسات مجامع عمومي و.رقه  حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود اصالتاً يا با وكالت  آن را امضاء مي كنند .

ماده (30)

در صورتيكه در جلسه مجمع عمومي مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود ، جلسه بعنوان تنفس تعطيل مي گردد و جلسه بعدي كه منحصراً براي تعقيب  مذاكرات و اتخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبلي تشكيل مي شود نبايد از جلسه اول بيش از 48 ساعت به طول انجامد .

ماده( 31)

دعوت مجامع عمومي با قيد دستور جلسه  و ساعت و تاريخ تشكيل بايد لااقل پانزده روز قبل بوسيله انتشار آگهي درجرايد محلي يا الصاق آگهي در حوزه عمل شركا يا دعوت كتبي و يا وسايل ممكنه ديگري كه اعضاء اطلاع حاصل نمايند بعمل آيد .

تبصره 1

 چنانچه دعوت مجمع عمومي بمنظور رسيدگي بحساب ترازنامه و سود و زيان سالانه باشد در دعوتنامه بايستي تصريح شود كه اعضاء مي توانند از ده روز قبل از تشكيل مجمع در دفتر شركت حاضر و اطلاعات  لازم  را در خصوص گزارش هيئت مديره و گزارش بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زيان هر گونه حسابهاي ديگر كسب نمايند .

تبصره 2

 دستور جلسه مجمع عمومي از طرف هيئت مديره تعيين مي گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومي به نقاضاي مقام  مجاز ديگر باشد دستور جلسه  طبق تصميم و تقاضاي آنها  خواهد بود .


 

تبصره 3

 شركت ملزم است تصميم خود را مبني بر ضرورت دعوت مجمع عمومي فوق العاده به سازمان تعاون روستائي شهرستان اطلاع دهد .

(ماده 32)

        مجمع عمومي عادي شركت حداقل هر سال  يك مرتبه تشكيل مي شود  و تشكيل  آن بايد  حداكثر در ظرف 6 ماه  از پايان سال مالي شركت صورت گيرد و در موارد مقتضي هر موقع از سال مي توان مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده با بيش از يك مرتبه دعوت و تشكيل داد .

ماده (33)

 مجامع عمومي از طرف  اكثريت  اعضاء هيئت مديره  دعوت به تشكيل مي شود .

1-بازرس يا بازرسان

2- درخواست حداقل يك پنجم اعضاء شركت .

3-سازمان  تعاون روستائي شهرستان .

در صورت استنكاف هيئت مديره از دعوت تشكيل مجامع عمومي ظرف  20 روز از تاريخ درخواست مقامات و اشخاص مذكور ، سازمان تعاون روستائي شهرستان مي تواند مستقيماً مجمع عمومي را براي موضوع يا موضوعاتي كه مورد نظر  است دعوت كند .

ماده (24)

 جلسات مجامع عمومي را رئيس هيئت مديره و در غياب او يكي از اعضاء هيئت مديره افتتاح مي كند . در جلسه مجمع عمومي ابتدا اقدام به  انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و 3 نفرناظر  از بين اعضاء حاضر در جلسه خواهد شد .

 

تبصره

 در مواردي كه  مجمع عمومي از طرف مقامات مجاز ( غير از هيئت مديره ) دعوت و تشكيل مي شود و يا در مواردي كه جلسه مجمع عمومي هيچ يك از اعضاء هيئت مديره  حضور ندارند مسن ترين  عضو حاضر در جلسه  مجمع را افتتاح مي كند .


 

ماده (35)

 موضوعي را كه جزء دستور جلسه نيست  نمي توان در جلسه مجمع عمومي مطرح  نمود ولكن هر يك از اعضاء مي تواند ظرف 5 روز قبل از تشكيل  مجمع عمومي موضوع  ديگيري را غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل  مجمع قيد شده  است براي طرح در همان مجمع توسط  مقامي  كه مجمع عمومي را دعوت كرده است  پيشنهاد كند ، مقام دعوت  كننده  مجمع مكلف است پيشنهاد مربوطه  را در مجمع مطرح كند تا در صورت تصويب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع  قرار گيرد و پيشنهاد طرح هر موضوع  جديد در جلسات مجمع از طرف هر يك از اعضاء موكول است به موافقت رئيس مجمع و تصويب اكثريت اعضاء حاضر  در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصميم درباره موضوع با موضوعاتي كه  علاوه بر دستور جلسه آگهي شده به مجمع پيشنهاد مي شود به جلسه بعد ازتنفس همان مجمع كه نبايد زودتر از 20 روز و ديرتر از 30 روز ( با دعوت اعضاء ) تشكيل مي گردد موكول خواهد شد . در صورتيكه جلسه مجمع عمومي حاضر نشده باشند كه دراينصورت بجاي اشخاص غايب  افــراد ديگري انتخاب خواهند شد .

ماده (36)

 صورت جلسات مجامع عمومي در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء رئيس و منشي و ناظر مي رسد و يك نسخه رونوشت آن بوسيله رئيس جلسه به هيئت مديره ابلاغ مي گردد .

تبصره 1

 در مواردي كه بعلت تعداد كم اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومي ناظران انتخاب نشوند صورت جلسه مجمع به امضاء كليه اعضاء حاضر در جلسه  مي رسد .

تبصره 2

دفاتر صورت جلسات و اوراق حضور و غياب بعنوان  اسناد شركت بايد  همواره  در محل دفتر كار شركت محفوظ بماند .

 

ماده (37 )

 كليه اعضاء شركت مي توانند در جلسات مجامع عمومي  حضور يابند و هر عضو صرف نظر از تعداد سهامي كه دارد فقط حق يك رأي خواهد داشت . در صورتيكه حضور عضوي در مجمع عمومي عللي ميسر نباشد مي تواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر واگذار نمايد  در اينصورت هيچ عضوي نمي تواند  علاوه  بر رأي خود بيش از سه رأي با وكالت داشته باشد .

وكالتنامه هاي موضوع اين ماده بايد از اعضاء اخذ و به ضميمه  صورت جلسه  مجمع عمومي در بايگاني اسناد  شركت  نگاهداري شود .

تبصره

 ولي قهري يا قيم  صغير يا محجور عضو شركت  در جلسه  مجمع عمومي حاضر و اعمال  حق رأي قانوني خواهند نمود .

ماده (38 )

 تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت  مقررات گرفته مي شود براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ  و معتبر خواهد بود .

ب هيئت مديره

ماده (39 )

 هيئت مديره شركت متشكل  از 5 نفر  عضو اصلي  و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود و براي اين منظور در جلسه مجمع عمومي عادي از بين نامزدها با رأي مخفي براي مدت 3 سال مالي انتخاب مي شوند .

تبصره

 اخذ رأي براي انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل در مجمع عمومي  با رأي مخفي در يك نوبت به عمل مي آيد .

ماده ( 40 )

هريك از اعضاء  كه بعنوان هيئت مديره انتخاب مي شوند علاوه بر داشتن شرايط عضويت بايد واجد شرايط زير باشند ؛

1-     نداشتن عضويت در هيئت مديره يا مديريت عامل يا سمت بازرسي در شركت تعاوني ديگر از همان  نوع .

2-     عدم تابعيت كشور ديگر .

3-     محجور يا ورشكسته به تقصير و كسي كه بعلت ارتكاب  جنايت  يا يكي از جنحه هاي مؤثر ، سابقه محكوميت داشته باشد  .

 

ماده ( 41 ) 

مدت خدمت هيئت مديره  از تاريخ انتخاب 3 سال مالي و پس از انقضاي  مدت تا انتــخاب  هيئت مديره جديد ، هيئت مديره سابق مسئوليت  اداره امور شركت را كماكان بر عهده  خواهد داشت  .

تبصره1

      سال اول انتخاب تا پايان  سال ،  يك سال محسوب مي شود .

تبصره 2

 درصورت استعفاء ترك  عضويت ،ممنوعيت قانوني يا فوت هر يك ازاعضاء  اصلي هيئت مديره، عضو علي البدل منتخب كه داراي بالاترين  رأي مجمع عمومي باشد براي بقيه  مدت توسط هيئت مديره دعوت مي شود .

ماده ( 24 )

 در صورت استعفاي جمعي اعضاء  هيئت مديره  ، مجمع عمومي براي انتخاب هيئت مديره جديد به تقاضاي هر يك از اعضاء مستعفي و يا اعضاء  علي البدل و يا هر يك از بازرسان  يا يك پنجم اعضاء  شركت توسط  سازمان تعاون روستائي شهرستان  دعوت  به تشكيل مي شود .

تبصره 1

 در صورتيكه بدليل استعفاء ، فوت يا ممنوعيت قانوني هيئت مديره از اكثريت  مقرر در اساسنامه براي اداره  امور شركت خارج  گردد مجمع عمومي بر اساس ماده 26 قانون شركت هاي تعاوني دعوت خواهد شد  تا نسبت به تكميل اعضاء هيئت مديره اقدام نمايد .

تبصره 2

 در فاصله مدت لازم  براي انتخاب و يا تكميل  اعضاء هيئت مديره  براي اداره  امور جاري شركت با نظر سازمان تعاون روستائي براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از علل فوق در هيئت مديره شركت نمي كنند از ميان اعضاء شركت موقتاً تعداد لازم انتخاب خواهد شد . مسئوليت اعضاء هيئت مديره كه بدين نحو انتخاب مي شود عيناً همان مسئوليتهائي است كه براي هيئت مديره پيش بيني شده است .

ماده( 43)

 هيئت مديره ازبين اعضاء خود يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك منشي انتخاب خواهد كرد .

تبصره

 در غياب رئيس هيئت مديره وظايف او بعهده  نايب رئيس خواهد بود .

ماده (44 )

 اعضاء هيئت مديره وظيفه خود را افتخاراً انجام مي دهند ولي هر گاه انجام وظيفه  محوله  مستلزم  هزينه باشد ،  در حدود بودجه جاري بر عهده شركت خواهد بود . همچنين هر عضو هيئت مديره كه علاوه بر وظايف متعارف مأمور خدمات  ديگري در شركت بشود با تصويب  مجمع عمومي مي توان حق الزحمه مناسبي براي اين منظور پرداخت كرد .

ماده ( 45 )

 هيئت مديره براي انجام امور شركت بايد از بين اعضاء  شركت يا ازخارج فرد واجد الشرايطي را بعنوان  مدير عامل به طور موظف  انتخاب كند تا زير نظر هيئت مديره  انجام وظيفه  نمايد  . هيچ يك از  اعضائ هيئت مديره  يا بازرسان نمي توانند سمت مدير عامل شركت را نيز داشته باشند . نحوه انتخاب مدير عامل و وظايف او بر طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره  به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد .

تبصره 1

 مدير عامل در حدود وظايف و بر طبق برنامه اي كه در آن نوع و ميزان  معاملات به تصويب هيئت مديره رسيده باشد مجاز است هر نوع معامله اي را كه براي شركت صلاح  بداند  و به نفع اعضاء تشخيص دهد طبق اصول بازرگاني با موافقت  كتبي رئيس هيئت مديره انجام دهد ، مگر در مورد پرداخت وام  و اعتبار و تضمين  از اعضاء يا دريافت اعتبار و وام از بانكها و مؤسسات و انجام  معاملات غير منقول كه بايستي موافقت هيئت مديره با رعايت  بند 6 ماده  24  در هر مورد قبلاً تحصيل گردد .

تبصره 2

 معاملات شركت با هر يك  از اعضاء هيئت مديره يا بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي عادي شركت  رسيده باشد .

ماده( 46)

 جلسات هيئت مديره بنا به قرار هيئت مديره با دعوت رئيس يا مدير عامل تشكيل و با حضور اكثريت  اعضاء رسميت مي يابد براي اتخاذ تصميم ، رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه  ضروري است  . هر عضو هيئت مديره داراي يك رأي مي باشد .  تصميمات  هيئت مديره در دفتري به نام دفتر صورت  جلسات هيئت مديره  ثبت  مي شود  و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه  مي رسد چنانچه  يكي از اعضاء  هيئت مديره در يكي از موارد نظر مخالف داشته  باشد نظريه او  بايد  صريحاً در دفتر مزبور ثبت شود .

 

 

تبصره 1

 در صورتيكه آراء موافق و مخالف در هيئت مديره مساوي باشد رأي طرفي كه رئيس جلسه هيئت مديره در آن  طرف باشد نافذ خواهد بود .

تبصره 2

غيبت غير موجه  در سه جلسه متوالي هيئت مديره كه حداقل در طول 2 ماه تشكيل شده باشد بعنوان استعفاء از عضويت  هيئت مديره تلقي مي شود .

تبصره 3

 رأي وكالتي در هيئت مديره ممنوع است .

ماده (47 )

 مدير عامل مي تواند در جلسات هيئت مديره بدون حق رأي شركت نمايد  مگر در جلساتي كه مسائل مربوط به شخص او مطرح است ، در اين صورت شركت در جلسه منوط به اجازه هيئت مديره خواهد بود .

ماده (48 )

 وظايف و اختيارات  هيئت مديره  بشرح ذيل است :

1-    دعوت مجمع عمومي ( عادي و فوق العاده )

2-    اداره امور شركت وفق اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات .

3-    نصب وعزل و قبول استعفاء مدير عامل ، نظارت بر عمليات  وي و پيشنهاد  ميزان  حقوق و مدير عامل به مجمع .

4-    قبول درخواست عضويت در شركت تعاوني .

5-    اخذ تصميم نسبت به  تقاضاي انتقال سهام اعضاء به يكديگر .

6-    دريافت استعفاي هر يك از اعضاء  هيئت مديره .

7-    نظارت بر مخارج جاري شركت  و رسيدگي به حساب هاي شركت  و ارائه به بازرسان  .

8-    تسليم بموقع گزارش مالي وترازنامه سالانه شركت به بازرسان و مجمع عمومي .

9-    تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه ها و بودجه وساير پيشنهادات  و تقديم آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم .

10-انتخاب نماينده براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني كه  در آنها مشاركت دارد .

11-تهيه وتنظيم دستورالعملهاي داخلي شركت وتقديم آن به مجمع براي تصويب .

12-تعيين و معرفي صاحبان امضاء مجاز براي امضاء قرارداد ها و اسناد تعهد آور .

 

13-تعيين و معرفي صاحبان امضاء مجاز براي امضاء قراردادها و اسناد تعهد آور .

14-استخدام و اخراج كاركنان شركت با توجه به پيشنهاد مدير عامل بر اساس آئين نامه و ضوابط مصوب در مجمع و قانون كار .

15-اخذ تصميم كافي از مدير عامل و ساير كاركنان شركت كه داراي ابواب جمعي و مسئوليت مالي هستند .

تبصره

            هيئت مديره حق اخراج عضو عضو هيئت مديره و بازرسان و همچنين عضوي را كه به هرعنوان ازجانب مجمع عمومي وظيفه يا مأموريتي به وي محول شده است ندارد و اتخاذ تصميم در اين گونه موارد با مجمع عمومي عادي شركت است .

ماده ( 49 )

            هيئت مديره نماينده قانوني شركت است و مي توان مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل و مكرر  اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند مسئوليت هيئت مديره در مقابل شركت مسئوليت وكيل  در مقابل موكل است .

ماده ( 50 )

            كليه چكها ، قراردادها و اسناد و اوراقي كه  ايجاد  تعهد براي شركت نمايد  و يا قسمتي از حق  شركت  را منتفي سازد ،  به استثناي مواردي كه هيئت مديره به منظور اداره امور جاري شركت  ترتيب  خاصي داده  باشد  پس از تصويب  هيئت مديره با  امضاء  رئيس هيئت مديره و مـدير عامل و مهر شركت معتبر خواهد بود . اوراق  عادي شركت  فقط با امضاء مدير عامل صادر خواهد شد  مگر مراسلات  هيئت مديره  با امضاء رئيس هيئت مديره صورت خواهد گرفت .

تبصره 1

            مدير عامل مي تواند براي زمان غيبت خود در صورت تائيد كتبي هيئت مديره شخصي كه واجد  شرايط    را براي انجام  وظايفي كه بعهده دارد تعيين كند در اين صورت  مسئوليت اعمال  شخصي كه موقتاً به جاي مدير عامل  انتخاب شده بعهده مدير عامل خواهد بود كه بايد به تصويب مجمع عمومي عادي شركت رسيده باشد .

ماده ( 51 )

            آئين نامه هاي داخلي شركت بوسيله  هيئت مديره تنظيم  و به مجمع عمومي عادي پيشنهاد مي شود  و مادام كه به تصويب مجمع عمومي نرسيده  بر طبق آئين نامه  تدويني هيئت مديره عمل خواهد شد . هيئت مديره ملزم است در اولين مجمع عمومي عادي كه تشكيل مي شود  آئين نامه  مربوط را به مجمع پيشنهاد نمايد .

ماده ( 52 )

            هيئت مديره وظايف  خود را  به صورت جمعي انجام مي دهد و هيچ   يك از اعضاء هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيئت منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص با داشتن وكالت  يا نمايندگي از طرف هيئت مديره  .

ماده ( 53 )

            اعضاء هيئت مديره مشتركاً مسئول جبران  هر گونه زياني هستند كه در نتيجه  اعمال  آنان  و يا عدم رعايت مقررات به شركت وارد شود .

ماده ( 54 )

            در صورتيكه هر يك از اعضاء هيئت مديره منفرداً و بدون داشتن وكالت يا نمايندگي از طرف هيئت مديره  دست به اقدامي بزندكه موجب ضرروزيان شركت شود شخصاً مسئول  خواهد بود وجبران خسارت برعهده اوست  .

ماده ( 55 )

            هيچ يك از اعضاء هيئت مديره شركت و بازرسان و مدير عامل شركت نمي تواند  سمت هيئت مديره  ، بازرس يا مدير عامل شركت تعاوني ديگري را با موضوع عمليات مشابه ( موضوع عمليات مندرج در ماده 5 اين اساسنامه )  داشته باشد و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم به عملي كه رقابت با فعاليت هاي موضوع عمل شركت محسوب  شود اقدام كند .

محجورين ، ورشكستگان به تقصير و كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي مؤثر سابقه  محروميت دارند نمي توانند سمت عضويت درهيئت مديره ويا بازرس و يا مديريت عامل شركت را داشته باشند .

ماده ( 56 )

            نخستين هيئت مديره شركت موظف است ظرف يكماه بعد از تاريخ  تشكيل مجمع عمومي مؤسس شركت  را به ثبت برساند .


 

ج بازرسـان

 

ماده ( 57 )

            مجمع عمومي دو نفر را بعنوان بازرس از بين اعضاء شركت كه  در امور حسابداري تعاون داراي  اطلاعات  لازم باشند  با راي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت يكسال  مالي انتخاب  مي كند انتخاب بازرسان بلامانع است  .

 

تبصره 1

            با خاتمه مدت ماموريت  بازرسان تا زماني كه بازرسان جديد انتخاب نشده اند بازرسان قبلي كماكان مسئوليت انجام وظايف را بر عهده خواهند داشت .

تبصره 2

            كساني كه از شركت حقوق دريافت مي دارند  و همچنين  اقرباي نسبي و سببي هيئت مديره  و مدير عامل شركت تا درجه سوم  و همسران  اشخاص مذكور و افراد مندرج در ماده  55 حق انتخاب شدن  به سمت بازرس شركت را ندارند در صورتيكه موانع فوق بعداً حادث گردد بازرس بايستي عمليات خود را متوقف و مراتب را حداكثر ظرف 15 روز به هيئت مديره گزارش نمايد كه نسبت به انتخاب بازرس جديد  اقدام  نمايد .

تبصره 3

            در صورت فوت ، استعفاء يا منع  قانوني كه مانع انجام وظيفه بازرسان  شود مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  براي انتخاب  بازرس يا بازرسان جديد براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد . مادام كه بازرس يا بازرسان جديد  انتخاب نشده اند بازرسان  باقيمانده وظايف مقرره  را انجام  خواهند داد .

ماده ( 58)

            وظايف هر يك از بازرسان  به شرح زير است :

1-نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شركت با مقررات اساسنامه ، آئين نامه هاي مصوب و تصميمات  مجامع عمومي براي اين منظور هر يك از بازرسان  هر گاه  مقتضي بداند مي تواند به نحوي كه به عمليات  جاري شركت لطمه وارد نشود ، كليه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارك مالي و دارائي نقدي و برگ هاي بهادار و موجودي كالا و غيره را شخصاً درصورت لزوم  با استفاده  از نظركارشناس رسيدگي كند ، دستمزدكارشناس بعهده شركت است  .

2-در صورت مشاهده خلاف و بي نظمي در امور شركت بايد مراتب را كتباً به هيئت مديره  اعلام و رفع  نقيصه و يا تغيير رويه را بخواهد .

3-رسيدگي به حسابهاي شركت حداقل سالي دو بار و مخصوصاً رسيدگي به حسابها  و ترازنامه سالانه و بودجه پيشنهادي هيئت مديره و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومي سالانه .

تبصره

            در بودجه سالانه شركت مبلغ كافي براي رسيدگي به حسابها و ترازنامه بايد پيش بيني شود تا در صورت نياز از محل آن بازرس يا بازرسان يا مجمع عمومي بتواند با استفاده از كارشناسان ذيربط به ترازنامه و حسابهاي شركت رسيدگي نموده و گزارش لازم جهت ارائه  به مجمع  تهيه نمايند .

 

 4- درخواست دعوت يا دعوت به تشكيل مجامع عمومي در موارد پيش بيني شده در اساسنامه .

5-نظارت بر اجراي پيشنهادها و تذكارهاي سازمان مركزي تعاون روستائي و حسابرساني كه از شركت حسابرسي كرده اند و تقديم گزارش لازم  در اين خصوص به مجمع عمومي .

6-رسيدگي به شكايت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط و طرح شكايت كسي كه  تقاضاي عضويتش از طذف هيئت مديره پذيرفته نشده ، در نخستين مجمع عمومي عادي .

7-بازرس يا بازرسان در صورتيكه مفيد تشخيص دهند مي توانند تشكيل جلسه هيئت مديره را از رئيس هيئت مديره تقاضا نمايند .

ماده ( 59 )

            بازرسان حق دخالت مستقيم در امور شركت را ندارند و مي توانند بدون  حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري شركت اظهار دارند ، اين نظرات  بايد در صورت جلسه  هيئت مديره با امضاء آنها درج شود .

ماده ( 60 )

            هر يك از بازرسان چنانچه ضمن انجام وظايف خود تشخيص دهد كه هيئت مديره در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي شده است و عملكرد آنها مخالف اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و مقررات آئين نامه  هاي مصوب مي باشد  بايد مجمع عمومي را براي رسيدگي به  موضوعات  مورد نظر و اتخاذ تصميم لازم  دعوت كند .

ماده ( 61 )

            خدمات بازرسان در شركت افتخاري و بلاعوض است و در صورتيكه انجام وظايف محوله مستلزم هزينه اي باشد پرداخت آن بعهده شركت خواهد بود .


 

فصل ششم مقررات مالي

 

ماده ( 62 )

            ابتداي سال مالي اول فروردين ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال است ، به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا آخر اسفند ماه  همان سال خواهد بود .

ماده ( 63 )

            هيئت مديره موظف است نسخه اي از صورت حسابها و حساب سود و زيان ترازنامه سالانه شركت را پس از آماده شدن و لااقل چهل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه  به دفتر شركت مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زيان  و گزارش عمليات شركت را مطالبه و دريافت دارد .

تبصره "

            هر یک از اعضاء می تواند  ظرف 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه  به دفتر شرکت  مراجعه  و ترازنامه  و حساب سودو زیان  و گزارش عملیات  شرکت را  مطالبه و دریافت دارد .

ماده ( 64 )

            در ترازنامه اي كه تنظيم مي شود تمام موجودي كالاهائي كه براي فروش تهيه شده به بهاي تمام شده و يا بهاي روز هر كدام كمتر باشد ارزيابي و دارائيهاي ثابت نيز به بهاي تمام شده در تراز نامه منظور و از نظر استهلاك  سالانه  بر طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد .

بستانكاريهائي كه با تصويب مجمع عمومي عادي شركت و تائيد سازمان تعاون روستائي  محل غير قابل وصول تشخيص  داده شود  در صورت  وجود ذخيره اختياري از حساب مذكور تسويه  و در غير اين  صورت  به حساب هزينه شركت  منظور مي شود نبايد  جزو دارائي در ترازنامه منظور گردد .

ماده ( 65 )

            درآمد ويژه شركت عبارت  است از جمع درآمد ها پس از كسر هزينه ها و استهلاك  دريك  دوره مالي .

ماده ( 66)

            درآمد ويژه شركت پس از تصويب مجمع عمومي عادي به ترتيب زير تقسيم خواهد شد :

         1-    12% به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم با رعايت مقررات بند 1 ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني .

2-     3%  بمنظور توسعه آموزش و تعاون در اختيار سازمان  مركزي تعاون روستائي ايران گذارده مي شود تا بموجب آئين نامه اي كه توسط سازمان مذكور تنظيم مي شود به مصرف برسد .

         3-  پرداخت سود سهام ( با رعایت  ماده 20 اساسنامه ) .

4-  حداكثر 5% بعنوان اندوخته احتياطي كه مجمع عمومي براي تسويه مطالبات مشكل الوصول و حوادث غير متقربه نظير سيل ، زلزله ،  آتش سوزي و سرقت اختصاص مي دهد .

         5- پرداخت مازاد برگشتي به اعضاء بشرح ذيل ؛

الف مازاد برگشتي خدمات و اجناس توزيعي و غيره به نسبت معاملات  اعضاء  و اشخاص غير عضو شركت احتساب و مازاد برگشتي متعلق به اعضاء به نسبت معاملات هر يك به آنان پرداخت و سهم مازاد متعلق به معاملات  با غير عضو به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منظور گردد .

ب معاملات اعتباري اعضاء با شركت مشمول استفاده از مازاد برگشتي نخواهد بود و باقيمانده درآمد ويژه مربوط به اين قبيل معاملات بحساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منظور مي شود .

6- درصدي از درآمد ويژه جهت پاداش كاركنان وحسب تشخيص مجمع عمومي صرف سايرپيشنهادات خواهد شد .

 

تبصره 1

            شركت بايد حساب هريك از رشته فعاليتهاي توليد و توزيعي خود را جداگانه نگاهداري و مازاد برگشتي هر رشته را طبق آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي عادي شركت مي رسد تقسيم كند .

تبصره 2

            شركت مي تواند سود سهام  ، مازاد برگشتي و هر گونه حقوق مالي ديگري را كه  به اعضاء تعلق مي گيرد در مقابل بدهي سررسيد  آنان تهاتر كند .

ماده ( 67 )

            هدايا و عطايا در صورتيكه از طرف هديه كننده براي هزينه هاي جاري شركت  اختصاص داده نشده باشد  به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسين منظور ميشود .

تبصره

            اهداء كمكهاي امدادي به شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي در مقابل خسارات حاصل از حوادث غير متقربه طبيعي امثال زلزله ،  سيل ،  طوفان و ساعقه با توجه به وضعيت مالي شركت قانوني حاصل از معاملات يك سال قبل شركت با تصويب مجمع عمومي مجاز است .

ماده ( 68 )

            زيان شركت در حساب زيان نگهداري مي شود تا از محل درآمد سالهاي بعد تصفيه  شود .


 

تبصره

            شركت مي توان زيان ساليانه را با تصويب مجمع عمومي از حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم تامين كند ، ولي نمي تواند قبل از انتقال مبلغ برداشتي مذكور بحساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم يا تصفيه زيان نگهداري شده در حساب زيان ، درامد سالهاي بعدي شركت را تقسيم كند .

ماده ( 69 )

            شركت مي تواند ذخيره قانوني غير قابل تقسيم و ساير ذخاير را براي كارهاي جاري يا توسعه امور شركت با تصويب مجمع عمومي عادي مورد استفاده  قراردهد .

ماده ( 70 )

            حسابرسي شركت تحت نظر سازمان مركزي تعاون روستائي ايران صورت مي گيرد و به علاوه مجمع عمومي مي تواند براي خود حسابرس يا حسابرساني را جهت رسيدگي به حسابها و ترازنامه پايان سال مالي شركت مأمور كند .

 

ماده ( 71 )

            شركت موظف است با تصويب هيئت مديره نزد بانك كشاورزي يا عندالزوم ساير بانك ها حساب جاري افتتاح كند .

ماده ( 72 )

            شركت مي تواند براي استفاده وجود زائد بر احتياج از محل سرمايه و ذخائر خود به تصويب مجمع عمومي عادي بطريق زير عمل كند :

1-                            توديع وجوه بصورت سپرده ثابت در بانك كشاورزي .

2-                            خريد اوراق قرضه دولتي .

 


 

فصل هفتم ادغام ، انحلال ، تصفيه

 

 

ماده (73)

            شركت مي تواند با رعايت قانون و ضوابط مقرر سازمان مركزي تعاون روستائي ايران با  شركت يا شركتهاي تعاوني ديگر ادغام شود ، مشروط بر اينكه  شركتهائي كه در هم ادغام  مي شوند داراي هدف ها  و عمليات مشابه باشند .

ماده ( 74 )

پيشنهاد ادغام بايد در مجمع فوق العاده هر دو شركت همراه  با قبول مطالبات بستانكاران به تصويب برسد ،  نسخه اي از مصوبات مجمع عمومي هر دو شركت براي تمام اعضاء و بستانكاران هر دو  شركت ، همچنين سازمان تعاون روستائي محل فرستاده مي شود و به ترتيب مذكور در ماده  25 قانون شركت هاي تعاوني براي اطلاع  عموم آگهي مي گردد .

تبصره 1

            هر يك از بستانكاران  مي توانند  تا مدت  دو ماه  از تاريخ  نشر آگهي ادغام ، نظر خود را  به شركت بدهكار  و سازمان  تعاون روستائي اعلام دارد .

تبصره 2

            نسخه اي از تصميم ادغام  بايد ظرف  دو هفته  از تاريخ  انعقاد مجمع عمومي فوق العاده هر يك از شركت ها همراه  با آخرين  ترازنامه و صورت بدهي و مطالبات  آن و گزارش حسابرسي كه بدين منظور بايد تهيه و نسخه اي از آگهي ادغام منتشر شده است براي سازمان تعاون روستائي محل ارسال  شود  .

 

ماده ( 75 )

            هر يك از اعضاء شركت در صورتيكه با تصميم ادغام مخالف باشند مي توانند حداكثر  تا يك  ماه  نظر خود را  كتباً به شركت مربوط همچنين نماينده سازمان تعاون روستائي استان اعلام دارند .

ماده ( 76 )

            نماينده سازمان تعاون روستائي محل با وصول  تصميم ادغام از هر دو شركت همراه با با آخرين ترازنامه و صورت  ريز مطالبات و بدهيها و گزارش حسابرسان از وضع  هر دو شركت  همچنين نظرات بستانكاران و با توجه به  تعداد  اعضاء مخالف ادغام ،  ظرف دو ماه نظر خود را مبني بر موافقت يا مخالفت  يا مخالفت  با ادغام  به هر دو شركت  اعلام خواهد شد .

ماده ( 77)

            در صورتيكه  سازمان تعاون روستائي محل  ادغام را تصويب  نكند  تصميم  ادغام  در هر دو شركت   منتفي است  .

موافقت با ادغام در صورتي است كه ترتيب قابل قبول بستانكاران براي تصفيه بدهيها در هر دو شركت پيش بيني شود همچنين تعداد  اعضاء مخالف  با ادغام  در حدي باشد كه مجموع اعضاء باقيمانده و سرمايه  شركت بعد  از ادغام  كافي براي انجام هدف ها و برنامه هاي آن باشد .

ماده ( 78 )

            در صورت موافقت با ادغام ، هيأت هاي مديره شركتهاي مربوط ظرف يك ماه اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده  مشترك شركت ها براي ادغام  خواهند نمود .

ماده ( 79)

            مجمع عمومي فوق العاده مشترك نسبت به تعيين سرمايه شركت بعد از ادغام همچنين انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان  بر طبق  آئين نامه  اجرائي قانون شركت هاي تعاوني اقدام لازم  به عمل خواهد آورد .

ماده ( 80 )

 اعضائي كه با تصميم ادغام و انتشارآگهي آن مخالف باشند  و از عضويت  شركت  مستعفي گردد بايد ظرف  مهلت مقرر مخالفت خود را كتباً اعلام دارند و شركت مربوط مكلف است  بهاي سهام  آنها را حداكثر ظرف يك ماه نقداً پرداخت نمايد .

 

ماده ( 81 )

            هيئت مديره شركت جديد مصوبات مجمع عمومي فوق العاده مشترك  را همراه با فهرست  اعضاء شركت  جديد و تغييراتي كه حاصل شده است  به ترتيبي كه در فصل  سوم قانون  شركتهاي تعاوني مقرر است  براي اطلاع  سازمان  تعاون روستائي محل و انعكاس در دفاتر ثبت  ، ارسال  خواهد داشت .

ماده ( 82 )

            با انجام عمل ادغام ، دارائي و بدهي شركت جديد عبارت خواهد بود  از مجموع دارائي و بدهي شركت هاي قبل از ادغام ، پس از وضع مطالبات و سهامي كه بازپرداخت شده است .


 

انحــلال :

 

ماده ( 83 ) 

            شركت در موارد زير منحل مي شود ؛

1-تصميم مجمع عمومي فوق العاده .

2- توقف فعاليت شركت بيش از يكسال بدون عذر موجه با نظر سازمان مركزي تعاون  روستائي ايران .

3-عدم رعايت قوانين و مقررات  مربوط پس از سه  بار اخطار  كتبي وسيله سازمان تعاون روستائي شهرستان ذيربط .

4-کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانوني در صورتيكه ظرف مدت 3 ماه تعداد  اعضاء  به حد نصاب  خود نرسيده باشد .

5- كاهش سرمايه به ميزاني كه ادامه عمليات مقرر و يا صلاح  نباشد  با تصويب مجمع عمومي فوق العاده .

تبصره 1

            اگر به واسطه زيان هاي وارده علاوه بر  ذخيره قانوني شركت بيش از نصف سرمايه  شركت  از بين رفته  باشد هيئت مديره  مكلف است  مجمع عمومي فوق العاده  را براي اتخاذ تصميم نسبت به  انحلال يا ادامه كار شركت دعوت كند .

تبصره 2

            در صورتيكه در نتيجه زيان هاي وارده و كاهش سرمايه  شركت فعاليتي نداشته باشد و مجمع عمومي فوق العاده در اين مورد اقدامي ننمايد سازمان مركزي تعاون رستائي به جانشين مجمع عمومي فوق العاده درباره انحلال شركت و تعيين هيئت تصفيه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهئ نمود ، اين حكم در مواردي نيز كه شركت  طبق نظر مجمع عمومي فوق العاده منحل گرديده ولي هيئت تصفيه تعيين نشده يا اينكه هيئت تصفيه به تشخيص سازمان مركزي تعاون روستائي نتواند به وظايف  قانوني خود عمل كند اجرا خواهد شد .

ماده ( 84 )

            در صورتيكه  مجمع عمومي فوق العاده   شركت رأي به انحلال   بدهد  در همان جلسه سه  يا چند  نفر جهت تصفيه امور شركت  و اعلام  به ثبت  محل از بين اعضاء يا از خارج انتخاب خواهد نمود . هر گاه انحلال  شركت  بر اساس تصميم سازمان مركزي تعاون روستائي باشد  سازمان مركزي تعاون روستائي هيئت تصفيه را تعيين مي كند تا بر طبق مقررات مربوط نسبت به تصفيه امور شركت  اقدام نمايد .

ماده ( 85 )

در تصفيه شركت پرداخت تعهدات از محل دارائي شركت با رعايت حق تقدم  به شرح زير صورت مي گيرد :

      1- پرداخت  بدهيهاي شركت .

2-پرداخت سهام اعضاء حداكثر به ميزان ارزش اسمي هر سهم و سود سهام ، در صورتيكه مانده تصفيه از حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت  بيشتر باشد  .

3-انتقال مازاد تصفيه به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم .

تبصره

            پس از پرداخت موارد مندرج در بندهاي يك و دو مذكور در مورد ذخيره قانوني غير قابل تقسيم بر طبق آئين نامه اي كه توسط سازمان مركزي تعاون روستائي تهيه مي شود رفتار خواهد شد .

ماده ( 86 )

            تصفيه امور شركت در مواردي كه در اين اساسنامه با قانون شركت هاي تعاوني پيش بيني نشده است  بر اساس قانون شركتهاي سهامي انجام خواهد گرفت .

اساسنامه  شرکت  تعاونی کشاورزی                                    مشتمل بر  86 ماده  و 45 تبصره  در جلسه  مورخ     

مجمع عمومی طرح  و با رعایت  نصاب  لازم  مورد  تصویب  قرار گرفت.

 

 

 

رئیس مجمع          نائب رئیس مجمع           منشی مجمع

 

 

نظار

 

 

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 365
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 365

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1656417
Visitors بازديد هاي امروز: 351
Visitors بازديد هاي ديروز: 660
Copyright (c) 1403/04/28 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا