ورود |عضويت پنج شنبه 28 تیر ماه 1403
واحد اعتبارات
این اداره پيگيري تأمين و توزيع اعتبارات بانكي اعم از سرمايه در گردش و تسهيلات بانكي موردنياز طرحهاي مصوب شركتها و اتحاديه ها و كنترل و نظارت بر راه اندازي واحدهاي اعتباري شركتها و هماهنگي لازم بين شركتها و اتحاديه ها و بانكها را در زمينه تهيه، توزيع و وصول اعتبارات بانكي انجام مي دهد.
عملكرد واحدهاي اعتباري
نظر به كمبود وجود شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري در اغلب روستاها و با توجه به نياز مالي و اعتباري روز افزون روستائيان از يك طرف و لزوم تقويت بنيه اقتصادي و مالي شركتهاي تعاوني روستايي و اعضاي آنها و با توجه به حجم قابل توجه سرمايه در روستاها، لزوم ساماندهي اين منابع و جمع آوري آنها در صندوقهائي كه قدرت بهره برداري جمعي از اين وجوه را افزايش دهد، احساس شد. لذا با توجه به بند 11 ماده 5 اساسنامه شركتهاي تعاوني روستايي واحدهاي اعتباري شركتهاي تعاوني را طراحي و راه اندازي نموده است.
عملكرد اعتبارات پرداختي به شركتها واتحاديه هاي تعاون روستايي وكشاورزي
از آنجائيكه بين برداشت و فروش محصولات كشاورزي تا زمان كاشت و داشت محصولات سال بعد فاصله زماني چند ماهه وجود داشته و معمولاً كشاورزان در زمان كاشت محصول با كمبود نقدينگي جهت تأمين نهاده هاي كشاورزي از قبيل بذر ،كود و سم و همچنين پرداخت هزينه ماشين آلات كاشت و داشت مواجه هستند، لذا سازمان تعاون روستايي با اعتبارات سرمايه در گردش به مدت حداكثر 11 ماه جهت رفع نياز مالي اعضا با سود 4 تا 13 درصد در اختيار اعضا گذاشته، كه نقش مثبتي در كشت به موقع محصولات داشته و از سلف فروشي و در نتيجه ضرر و زيان كشاورزان جلوگيري مي نمايد.
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 406
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 406

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1656496
Visitors بازديد هاي امروز: 430
Visitors بازديد هاي ديروز: 660
Copyright (c) 1403/04/28 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا